Monthly Archive:: Tháng Chín 2019

Audemars Piguet Royal Oak

Audemars Piguet Royal Oak Mối quan hệ đối tác giữa nhà thiết kế huyền thoại Gerald Genta với Audemars Piguet đã bắt đầu từ lâu trước khi có